Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Adressen en informatie kinderopvang Schuylenburght

>> Klik hier voor het formulier 'informatie aanvragen'

 


Centraal bureau kinderopvang Schuylenburght

Tingietersweg 58 • 2031 ES Haarlem

Algemene informatie  023 - 52 66 886 info@schuylenburght.nl
Planning & Plaatsing 023 - 52 66 771 planning@schuylenburght.nl
Organisatie 023 - 52 66 886 organisatie@schuylenburght.nl
Crediteuren 023 - 52 66 886

crediteuren@schuylenburght.nl

 

 

Locatie Kleverparkweg

Kleverparkweg • 15 2023 CA Haarlem
023-526 6124 (Gele Schuilers)
023-526 6125 (Blauwe Schuilers)
023-526 6762 (Boven Schuilers)
locatiekleverparkweg@schuylenburght.nl

Voor algemene informatie over deze locatie klikt u hier


 

Locatie Molijnstraat

Molijnstraat 1 A • 2023 JA Haarlem
023-525 1677 (BSO)
023-525 2966 (Scala)
locatiemolijnstraat@schuylenburght.nl

Voor algemene informatie over deze locatie klikt u hier

 


Locatie Hedastraat

Hedastraat 3 • 2023 EW Haarlem

023- 5256096 (Rupsjes)

023- 5257640 (Vlinders)
locatiehedastraat@schuylenburght.nl

Voor algemene informatie over deze locatie klikt u hier

 

 

Locatie Badmintonplein

Badmintonplein 1 • 2023 BW Haarlem

06-31643861 (BSO)

locatiebadmintonplein@schuylenburght.nl

Voor algemene informatie over deze locatie klikt u hier

 

 

Voor opmerkingen, ideeën of klachten kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers op uw locatie op bovenstaande telefoonnummers, bij voorkeur per e-mail.

 

 

Oudercommissie

U kunt zich aanmelden als kandidaat lid van de oudercommissie op de volgende manieren:

 

  • via de oudercommissie zelf
  • via de pedagogisch medewerkers
  • via de clustermanager (k.breed@schuylenburght.nl)