·         Baby’s

Voor de allerkleinsten is een veilige plek met vertrouwde gezichten het belangrijkst. Jouw kind is bij Kinderopvang Schuylenburght in goede handen. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers geven hem of haar volop aandacht, begeleiding en verzorging in een vaste groep (stamgroep). Zij bouwen een band op met jullie baby en nemen de tijd om jullie kindje te leren kennen. Bij de groepsindeling houden we rekening met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. We laten de situatie bij de dagopvang - met nadruk vooral op rust, reinheid en regelmaat - zo goed mogelijk aansluiten op de thuissituatie en een goed oudercontact is daarom erg belangrijk.