Locatie Kleverparkweg
Kleverparkweg 15
2023 CA Haarlem
Gele schuilers 023-5266124
Blauwe schuilers 023-5266125
Boven schuilers 023-5266762
locatiekleverparkweg@schuylenburght.nl

Locatie Hedastraat
Hedastraat 3
2023 EW Haarlem
Rupsjes 023-5256096
Vlinders 023-5257640
locatiehedastraat@schuylenburght.nl

Locatie Molijnstraat
Molijnstraat 1A
2023 JA Haarlem
Scala 023-5252966
Stilo 023-5251677
locatiemolijnstraat@schuylenburght.nl

Locatie Badmintonplein
Badmintonplein 1
2023 BW Haarlem
BSO 06-31643861
locatiebadmintonplein@schuylenburght.nl

Centraal bureau
Tingietersweg 58
2031 ES Haarlem
Algemeen 023-5266886
Planning 023-5266771
planning@schuylenburght.nl
info@schuylenburght.nl

 

 

Galerij