22-05-2022

Ruilbeleid

Update mei 2022:

Het ruilbeleid is weer in ere hersteld, er kan weer ruiltegoed worden opgebouwd en aangevraagd!!

Binnen Kinderopvang Schuylenburght wordt gewerkt met ruiltegoed. Het ruiltegoed is een service en geen recht. Het ruiltegoed kan opgebouwd worden door middel van gebruik van het ouderportaal.
Het tegoed wordt opgebouwd als de consument de reguliere opvangdag(en) van het kind minimaal 7 dagen van tevoren afmeldt. Het ruiltegoed is 6 maanden beschikbaar, gerekend vanaf de datum waarop een dag is afgemeld in het ouderportaal. Na deze 6 maanden vervalt het ruiltegoed.
Het ruiltegoed is kind- en contractgebonden en niet overdraagbaar. Het ruiltegoed is gebonden aan de opvangsoort van het kind en geldig tijdens de contractperiode. Uitbetaling van het ruiltegoed vindt niet plaats.
Incidentele opvangdagen worden toegekend op basis van beschikbaarheid. Er zijn geen rechten te ontlenen aan het ruiltegoed. Het tegoed is alleen in te zetten als er voldoende uren in het tegoed zitten. Extra opvangdagen deels vanuit het tegoed en de rest tegen bijbetaling is niet mogelijk. Afmelden van incidentele opvangdagen (ingekocht via het ruiltegoed) leidt niet tot een teruggave van dit tegoed.