Pedagogisch beleid

Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s). Daar wordt de basis gelegd voor hun verdere leven. De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zusters, oma's en opa's is van primair belang. Zij vormen de zogeheten 'binnenwereld' voor het kind. Eén van de eerste momenten dat een klein kind in aanraking komt met de 'buitenwereld' is op het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is een maatschappij in het klein waar kinderen relaties aangaan met andere volwassenen en kinderen. Kinderen worden op een andere manier gestimuleerd door de mensen om hen heen en door het materiaal dat zij krijgen aangeboden. Deze kennismaking met de 'buitenwereld' moet zorgvuldig gebeuren. Kinderopvang biedt een ondersteuning voor ouders die buitenshuis werken of studeren en/of andere bezigheden hebben, maar het draagt ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind.

De manier waarop kinderopvang Schuylenburght  dat wil doen, wordt omschreven in het pedagogische handboek.

Laatste nieuws