Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Inschrijven

Procedure voor aanmelding en plaatsing


Vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt voor plaatsing bij kinderopvang Schuylenburght begint een procedure die stap voor stap doorlopen moet worden voordat de plaatsing een feit is. Hieronder lopen we deze procedure met u door.

 

Aanmeldingsformulier en rondleiding

Via deze website kunt u zich inschrijven. Vervolgens wordt u geregistreerd in ons systeem. Ga naar inschrijven en vervolgens;

https://schuylenburght.flexkids.nl/aanvraag

U kunt voor- of achteraf een rondleiding aanvragen voor een locatie naar wens via afdeling planning, te bereiken via planning@schuylenburght.nl of 023-5266771.

Voor de registratie van uw inschrijving hanteren wij contractkosten van €20,00 welke automatisch worden geïncasseerd na het akkoord geven op de machtiging ten tijde van de inschrijving en acceptatie van een aanbod.

 

 

Wachtlijst

Wanneer wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u een exemplaar van ons wachtlijstbeleid of ontvangt u direct een aanbod wanneer dit mogelijk is.

 

Aanbod

Zodra er een plaats beschikbaar is voor uw kind ontvangt u van ons een aanbod. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail worden gedaan. U heeft vijf werkdagen de tijd om te reageren. Als u binnen die termijn niet reageert, dan annuleren wij het aanbod. Zorgt u er dus voor dat u tijdens vakanties en dergelijke bereikbaar bent!

 

Accepteren aanbod

U kunt het aanbod digitaal ondertekenen wanneer u het aanbod accepteert. (Niet schriftelijk of telefonisch; met uw digitale acceptatie wordt u meteen in ons geautomatiseerde systeem opgenomen).

 

Intakegesprek

Ongeveer één maand voor de start van de plaatsing ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Daarbij komt een aantal zaken aan de orde. U maakt kennis met de medewerkers op de groep waar uw kindje is geplaatst. Tenslotte worden er afspraken gemaakt over de zogenoemde wendagen.

 

Vragen

Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen. Stel uw vragen bij voorkeur aan diegene die u meteen kan informeren. Daarom:

> vragen over de kindplaats, wijziging van het aantal dagen, wisseling van dagen: liefst per e-mail aan de medewerker planning & plaatsing (planning@schuylenburght.nl).

> vragen over voeding, slapen, enzovoort: hiervoor kunt u terecht bij de pedagogische medewerkers die bij uw kind op de groep staan.

> klachten over voeding, gedragingen, enzovoort: neem hiervoor - liefst persoonlijk - contact op met de pedagogisch medewerkers op uw locatie.

 

Telefonisch contact

Met de medewerker planning & plaatsing kunt u ook telefonisch contact opnemen (023 - 5266771) op de volgende werkdagen en tijden:

 

maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur


Het kan gebeuren - vanwege drukte of werkoverleg - dat u ons antwoordapparaat krijgt. Als u inspreekt, bellen wij u binnen uiterlijk twee werkdagen terug. U kunt ons natuurlijk ook altijd e-mailen, zie de pagina contact.