Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Netto kosten kinderopvang

 


Het bedrag dat u (netto) betaalt voor de opvang van uw kind is van een aantal factoren afhankelijk. De prijs wordt in eerste instantie bepaald door de tarieven die kinderopvang Schuylenburght hanteert. Daarnaast speelt de hoogte van het inkomen van (beide) ouders een rol en tenslotte vergoedt de Belastingdienst een deel van de kosten die u in rekening worden gebracht. Het uiteindelijke nettobedrag dient u maandelijks via automatische incasso aan kinderopvang Schuylenburght te voldoen.