Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Buitenschoolse opvang

Hoe werkt het in de praktijk

 

 

Kinderopvang Schuylenburght biedt buitenschoolse opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Daarvoor hebben wij drie locaties beschikbaar: Kleverparkwerk, Santpoorterplein, Hedastraat (klik op de namen voor uitvoerige informatie over deze locaties). Onder buitenschoolse opvang valt zowel de opvang voor schooltijd, tussen de middag en na schooltijd, als de opvang tijdens schoolvakantie en zogenoemde margedagen.

 

U kunt uw kind voor ten minste één middag per week bij kinderopvang Schuylenburght plaatsen. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar op werkdagen geopend met uitzondering van de officiële feestdagen. In de zomervakantie zijn de buitenschoolse opvanggroepen de hele dag geopend (van 7.30 tot 18.30 uur). Ook op zogenoemde margedagen (de dagen dat juffen en meesters vergaderen) kunt u op kinderopvang Schuylenburght rekenen. Vanaf het moment dat de scholen uit zijn is onze buitenschoolse opvang geopend. 

 

Dienstenpakket

De tarieven voor kinderopvang Schuylenburght zijn inclusief vakantie- en margedagen, voeding, uitstapjes, buskaarten, het toezicht van gediplomeerde pedagogische medewerkers en nog veel meer. De pedagogische medewerker houdt het schoolrooster in de gaten, zodat u hier geen omkijken meer naar heeft. U wordt er vanzelf door de medewerkers op geattendeerd wanneer er margedagen in aantocht zijn of wanneer het vakantie plaats wordt. Dit geldt overigens alleen voor de contractueel vastgelegde dagen van de school.


Openingstijden

De openingstijden van kinderopvang Schuylenburght verschillen per school en per dag. Op maandag, dinsdag en donderdag werken de pedagogische medewerkers van 14.30 uur tot 18.30 uur en op woensdag en vrijdag van 11.00 uur tot 18.30 uur. Op vakantiedagen (hele margedagen) werken zij van 7.30 uur tot 18.30 uur.


Vervoer van en naar school

Kinderopvang Schuylenburght werkt nauw samen met verschillende schlen. in Haarlem is dat OBS ter Cleeff school, de Ark Sschool en d evrije school.

Wij zijn zeer flexibel, mocht u interesse hebben en de school staat er niet tussen, kunt u altijd vragen naar de mogelijkheden.

 

Wilt u uw kind overigens op een andere school plaatsen, en wij kunnen uw kind niet halen, dan is dit geen enkel probleem. In dit geval is de ouder echter verantwoordelijk voor het vervoer en de kosten daarvan. Kinderopvang Schuylenburght kan eventueel wel bemiddelen met een taxibedrijf. 

 

Dagindeling

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door onze pedagogische medewerkers. Aan tafel drinken ze thee of limonade met iets extra's daarbij. Er wordt tijd en aandacht besteed aan hun belevenissen en verhalen over school. Op woensdag- en vrijdagmiddag, bij voor- en tussenschoolse opvang en tijdens vakantiedagen zorgt kinderopvang Schuylenburght voor een verse lunch.

 

Activiteiten

Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze meer behoefte om met leeftijdsgenoten te spelen. Hier krijgen ze alle ruimte voor. De pedagogische medewerkers bieden veel activiteiten aan die aansluiten bij de leefwereld en belangstelling van de kinderen, zoals (voor)lezen, spelletjes, knutselen, koken, toneel, enzovoort. De kinderen kunnen met of zonder begeleiding huiswerk maken. Ook worden er buitenactiviteiten georganiseerd.

 

Vakanties

Voor de schoolvakanties maken de pedagogische medewerkers een aangepast activiteitenprogramma. Daar worden de andere groepen ook in betrokken, zodat het kan gebeuren dat kinderen uit verschillende groepen dezelfde activiteit gaan doen. Dezelfde pedagogische medewerkers die werkzaam zijn op de naschoolse opvanggroepen begeleiden deze activiteiten en desgewenst lossen zij elkaar af. Dat waarborgt de continuïteit en voorkomt dat er een onbekend gezicht op de groep staat.

 

We proberen de lange vakantiedagen zo leuk mogelijk aan te kleden voor de kinderen. We organiseren bijvoorbeeld uitstapjes naar het strand, naar boerderij Zorgvrij, naar de Lineaushof, maken fietstochten, enzovoort. Ook worden er uiteraard dagen op locatie georganiseerd met activiteiten als koken, bakken en braden, speurtochten, naar de speeltuin of de kweektuin gaan, enzovoort. Daarnaast verbinden we aan elke vakantie een thema. Denk aan een griezelweek, een bak- en braadweek, restaurantweek, toneelweek, enzovoort.

 

Een maand voordat de vakantie begint kunt u zich al inschrijven voor het aangepaste activiteitenprogramma.

 

Voorrangsregeling

Kinderopvang Schuylenburght verzorgt dus behalve opvang vóór schooltijd en tussen de middag ook opvang ná schooltijd. U kunt de eerste twee vormen van opvang apart afnemen van de opvang na schooltijd en hiervoor bestaat dan ook een aparte overeenkomst voor. U hoeft niet per se gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang. Het is echter wel zo dat kinderen die al gebruik maken van kinderopvang Schuylenburght voorrang krijgen op de externe wachtlijst.

 

Opvang vóór schooltijd

Kinderopvang Schuylenburght verzorgt voor elke locatie opvang vóór schooltijd. Die vindt plaats van 7.30 uur tot 8.30 uur. De kinderen kunnen ‘s morgens worden gebracht en een vers ontbijt wordt op aanvraag verstrekt. Om 8.30 uur worden de kinderen persoonlijk door de pedagogische medewerkers naar hun klas gebracht. Voorschoolse opvang wordt vergoed door de Belastingdienst en kan dus ook bij uw jaarlijkse opgave teruggave kindkosten in de kinderopvang worden teruggevorderd bij de Belastingdienst.

 

Tussen de middag bij OBS ter Cleeff Haarlem

Op locatie Molijnstraat verzorgt kinderopvang Schuylenburght - onder de naam ’t Bammetje - ook opvang voor tussen de middag. Daarbij wordt de kinderen tussen de middag een veilig en vertrouwd onderkomen geboden met toezicht van vast ingeroosterde medewerkers. Zij controleren de kinderen op hun aanwezigheid en eventueel afwezige kinderen worden opgespeurd. Ook houden zij in de gaten of de kinderen voldoende hebben gegeten om ’s middags weer fris aan de slag te gaan. Deze tussenschoolse opvang wordt in de vorm van drie verschillende diensten aangeboden:

 

1. Exclusief verse broodmaaltijd, lunch van thuis meenemen.
2. Inclusief verse broodmaaltijd. Er zijn verschillende keuzemenu's.
3. Inclusief verse (warme) maaltijden op locatie, deze dienst bieden wij vanaf 12 aanmeldingen).

 

Vanaf 12.00 uur kunnen de kinderen bij 't Bammetje terecht voor een uitgebreide verse lunch. Het lunchpakket kan worden samengesteld worden via het lunchopgave formulier.


Aanmelden voor- en tussenschoolse opvang

U kunt u kind inschrijven via onze website, links in het menu klikt u op inschrijven. Onze TSO-coördinatoor stuurt de medewerkers van de TSO aan. Afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte, gelieve zo spoedig mogelijk doorgeven aan de TSO-coördinatoor per mail naar tso@schuylenburght.nl.

 

Uiteraard kunt u ook voor vragen bij hen terecht. Daarvoor zijn zij op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30-13.45 bereikbaar op: 023-52 51 677 (behalve tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen). Laat bij geen gehoor alstublieft een boodschap achter op de voicemail. Ook kunt u een e-mail sturen naar tso@schuylenburght.nl. De TSO-coördinatoren reageren in elk geval binnen twee werkdagen.

 

Contract

Na ontvangst van uw aanvraag voor een bepaalde opvang maken wij uw contract ouder/kinderopvang op. Naast de tenaamstelling, de kindgegevens en de dagen waarvoor u opvang aanvraagt, vermeldt dit contract ook dat u zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden. U ontvangt een exemplaar van deze algemene voorwaarden digitaal tegelijk met het contract.

 

NB. Tussenschoolse opvang wordt (nog) niet vergoed door de Belastingdienst en u kunt deze kosten dan ook niet indienen bij uw teruggave kindkosten in de kinderopvang.