Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Locaties

Geschiedenis kinderopvang Schuylenburght


Kinderopvang Schuylenburght is een kinderdagverblijf en biedt daarnaast mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Wij beschikken inmiddels over drie locaties om kinderen op te vangen. Op de subpagina´s vindt u informatie over deze locaties én over de medewerkers op die locaties. Hieronder vertellen wij u over de geschiedenis van kinderopvang Schuylenburght.  

 
Kinderopvang Schuylenburght is in februari 2002 gestart met twee groepen kinderdagverblijf en in september 2002 hebben wij ook één groep voor buitenschoolse opvang geopend. Deze groepen bevinden zich op dezelfde locatie (Kleverparkweg).

In november 2006 zijn wij uitgebreid. Op onze locatie Santpoorterplein begonnen wij met nóg een buitenschoolse opvanggroep en inmiddels werken we daar met twee basisgroepen voor buitenschoolse opvang. Inmiddels beschikken wij over meer dan 100 kindplaatsen op deze locatie.

 

Locatie hedastraat, november 2008 zijn we eerst gestart met het uitbreiden van onze BSO- plaatsen. Na een aantal weken waren deze al plaatsen snel gevuld.

Vanaf 1 januari 2009 is op deze locatie ook een kinderdagopvanggroep gestart. samen met enthousiaste medewerkers zit ook deze groep vol met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Inmiddels hebben wij op de onze locatie Hedatsraat een 3+ groep gestart. 

 

Omdat kinderopvang Schuylenburght kleinschalig is op haar locaties, hebben kinderen, ouders en de pedagogische medewerkers een nauwe band met elkaar. Het motto ‘Met elkaar, voor elkaar!’ is dan ook altijd van toepassing. Kinderopvang Schuylenburght staat voor laagdrempeligheid en handelt te allen tijde in het belang van de kinderen.