Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Locatie Molijnstraat

Molijnstraat 1A

2023 JA Haarlem

023-525 1677 buitenschoolse opvang (LRK registratienummer 174042620)

023-525 2966 kinderdagverblijf (LRK registratienummer 250374043)

locatiemolijnstraat@schuylenburght.nl

 

GGD rapporten

Jaarlijks wordt de locatie gecontroleerd door de GGD. Klik hieronder op de link voor de rapporten van de locatie Molijnstraat.

GGD rapporten BSO

GGD rapporten KDV 

 

Pedagogisch beleid, veiligheid & gezondheid en protocollen

Doordat onze protocollen en beleid continu aan verandering onderhevig zijn, zijn deze alleen op aanvraag beschikbaar via info@schuylenburght.nl.

 

Bredeschoolproject

De locatie Molijnstraat maakte deel uit van een zogenoemd bredeschoolproject. Daarbij zijn aangesloten de school Ter Cleeff en de naburige peuterspeelzaal. Onze buitenschoolse opvanggroepen maken deel uit van dit project. De groepen zijn dan ook gevestigd in hetzelfde pand als de school. In de linkervleugel van de school is een aparte ruimte, die speciaal bedoeld is voor de opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar. 

 

Dat we bij de Ter Cleeff school onder één dak zitten heeft een heleboel voordelen. Zo hoeven de kinderen niet eerst een lange wandeling te maken voordat ze bij de groep aankomen. Daarnaast kennen kinderen en ouders het gebouw zodat het wennen veel sneller gaat en bovendien mogen de kinderen mogen gebruik maken van het grote schoolplein.        

 

Op de groep zijn per dag vaste pedagogische medewerkers aanwezig, dit zodat de kinderen en hun ouders zich geborgen en veilig kunnen voelen en een band kunnen opbouwen met de pedagogische medewerkers. Wij streven ernaar ook tijdens ziekte vaste pedagogische medewerkers in te zetten      

 

Op deze locatie hebben wij bewust gekozen voor een andere leeftijdsamenstelling van groepen. Wij hebben gekozen voor een opendeuren beleid en horizontale groepen. De groep wordt naar leeftijd van de kinderen ingedeeld.

Zodra de kinderen 7 jaar worden stromen zij door naar locatie Badmintonplein (Badmintonplein 1). Uiteraard zal er voor een warme overdracht worden gezorgd en gaan de kinderen wennen voordat zij naar deze locatie gaan.    

 

Vakantieactiviteiten

De schoolkinderen kunnen tijdens de vakanties deelnemen aan allerlei activiteiten. Daarvoor wordt een planning opgesteld, waarbij ook de Vlinders (zie: locatie Hedastraat) betrokken zijn. De planning maken wij bekend zodat u daar op kunt inschrijven. Dagen ruilen is mogelijk, mits dit binnen één maand voor of na de dag welke u wenst te ruilen ligt en er plaats beschikbaar is. Het is niet mogelijk om dagen op te sparen. Zie hiervoor ook ons ruilbeleid. 

 

Kinderdagverblijf
Op deze locatie is één kinderdagverblijf groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
De kinderen stromen automatisch door vanuit de andere locaties naar deze groep. Vervolgens kan de overgang naar de BSO drempelloos worden gemaakt.