Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Locatie Santpoorterplein  

Santpoorterplein 28

2023 DN Haarlem

023-525 1677 (Basisgroep Sam)  (LRK registratienummer 174042620)

023-525 2966 (Basisgroep Moos) (LRK registratienummer 174042620)

locatiesantpoorterplein@schuylenburght.nl

 

GGD rapoorten

Jaarlijks wordt de locatie gecontroleerd door de GGD. Klik hieronder op de link voor de rapporten van de locatie Santpoorterplein.

GGD rapporten Sam & Moos

 

Pedagogish handboek

Op de pagina downloads kunt u ons pedagogisch handboek downloaden. Hierin vindt u alle informatie over wennen, extra dagen afnemen et cetera. Wijzigingen voorbehouden.

 

Bredeschoolproject

De locatie Santpoorterplein maakte deel uit van een zogenoemd bredeschoolproject. Daarbij zijn aangesloten de school Ter Cleeff en de naburige peuterspeelzaal. Onze buitenschoolse opvanggroepen maken deel uit van dit project. De groepen zijn dan ook gevestigd in hetzelfde pand als de school. In de linkervleugel van de school is een aparte ruimte, die speciaal bedoeld is voor de opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar. Per dag kunnen wij ruim 100 kinderen plaatsen, verdeeld over meerdere stamgroepen.    

 

Dat we bij de Ter Cleeff school onder één dak zitten heeft een heleboel voordelen. Zo hoeven de kinderen niet eerst een lange wandeling te maken voordat ze bij de groep aankomen. Daarnaast kennen kinderen en ouders het gebouw zodat het wennen veel sneller gaat en bovendien mogen de kinderen mogen gebruik maken van het grote schoolplein.        

 

Op de groep zijn per dag vaste pedagogische medewerkers aanwezig, dit zodat de kinderen en hun ouders zich geborgen en veilig kunnen voelen en een band kunnen opbouwen met de pedagogische medewerkers. Wij streven ernaar ook tijdens ziekte vaste pedagogische medewerkers in te zetten      

 

Op deze locatie hebben wij bewust gekozen voor een andere leeftijdsamenstelling van groepen. Wij hebben gekozen voor een opendeuren beleid en horizontale groepen. De groep wordt naar leeftijd van de kinderen ingedeeld.    

 

Vakantieactiviteiten

De schoolkinderen kunnen tijdens de vakanties deelnemen aan allerlei activiteiten. Daarvoor wordt een planning opgesteld, waarbij ook de Vlinders (zie: locatie Hedastraat) betrokken zijn. De planning maken wij bekend zodat u daar op kunt inschrijven. Dagen ruilen is mogelijk, mits dit binnen één maand voor of na de dag welke u wenst te ruilen ligt en er plaats beschikbaar is. Het is niet mogelijk om dagen op te sparen. Zie hiervoor ook ons ruilbeleid.