Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

 

 

Klachtbehandeling

Kinderopvang Schuylenburght neemt uw klachten zeer serieus. Kinderopvang Schuylenburght ziet iedere klacht als gratis advies. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker zal de klacht in behandeling nemen. Komt u er samen met de pedagogisch medewerker niet uit dan zal er contact opgenomen worden met de manager kinderopvang om de klacht te bespreken. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf contact opnemen met de manager Kinderopvang, dit kan telefonisch via 023 -  52 66 889 of per mail info@schuylenburght.nl. Wanneer u een klacht indiend zult u hiervan schriftelijk een bevestiging ontvangen, wordt er door de pedagogisch medewerker een plan van aanpak gemaakt en krijgt u een terugkoppeling welke stappen er al dan niet zijn ondernomen. 

 

Kinderopvang Schuylenburght is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, het landelijk klachtenloket, waar u terecht kunt wanneer u het gevoel heeft dat uw klacht niet correct is afgehandeld of de mogelijkheid biedt om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. 

 

Meer informatie kunt u aanvragen via info@schuylenburght.nl. U wordt dan uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop u uw klacht kunt indienen.

 

Natuurlijk kunt u ook bij het klachtenloket zelf informatie opvragen, klik hier voor de website.