Buitenschoolse opvang

We behandelen alle kinderen gelijk en met respect, ieder kind is uniek. Ook kinderen die eigenlijk wat meer aandacht nodig hebben, worden gelijk behandeld om te voorkomen dat ze zich anders gaan voelen dan de rest. We proberen de kinderen voor te bereiden op school en op de samenleving. Voor jezelf opkomen en zelfstandig ondernemen vinden wij erg belangrijk. Maar ook is het heel belangrijk om samen te spelen en samen te werken. Ons motto is tenslotte: ‘Met elkaar, voor elkaar.’

Elke middag tijdens het eet- en drinkmoment mogen de kinderen om de beurt vertellen wat ze op school hebben gedaan. Zo leren ze een verhaal te vertellen en naar elkaar te luisteren. Dit doen we ook met liedjes zingen en dergelijke. We proberen de kinderen ook te leren dat ze niet door elkaar heen moeten praten en eerst moeten luisteren voordat ze antwoord geven. De pedagogische medewerkers proberen normen en waarden aan te brengen bij de kinderen, zoals: dank je wel zeggen, hand voor je mond als je hoest, niet door iemand heen praten, op je beurt wachten, enzovoort. Het zijn eigenlijk de kleine dagelijkse dingen die we meegeven.

Ook op sociaal gebied geldt weer ‘met elkaar, voor elkaar’. De kinderen hebben medezeggenschap in de groep. Er wordt geluisterd naar hun ideeën en daar wordt ook gehoor aan gegeven, bijvoorbeeld een activiteit die ze graag willen doen, of wat ze op brood willen, waar ze mee willen spelen. Van de kinderen wordt wél verwacht dat ze meedraaien in het dagprogramma. De kinderen eten met z’n allen een broodje, fruit of een koekje. Ook spelen ze op dezelfde tijden.