Gezonde voedingsbeleid

Goede voeding is een essentiële factor bij de ontwikkeling en het welzijn van het kind; daarom vindt
Kinderopvang Schuylenburght het belangrijk een aantal uitgangspunten met betrekking tot het te hanteren voedingsbeleid duidelijk te formuleren. Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden, ook op het gebied van voeding.