Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s). Daar wordt de basis gelegd voor hun verdere leven. De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zusters, oma's en opa's is van primair belang. Zij vormen de zogeheten 'binnenwereld' voor het kind. Eén van de eerste momenten dat een klein kind in aanraking komt met de 'buitenwereld' is op het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is een maatschappij in het klein waar kinderen relaties aangaan met andere volwassenen en kinderen. Kinderen worden op een andere manier gestimuleerd door de mensen om hen heen en door het materiaal dat zij krijgen aangeboden. Deze kennismaking met de 'buitenwereld' moet zorgvuldig gebeuren. Kinderopvang biedt een ondersteuning voor ouders die buitenshuis werken of studeren en/of andere bezigheden hebben, maar het draagt ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind.
De manier waarop kinderopvang Schuylenburght dat wil doen, wordt omschreven in het pedagogische handboek.

 

Visie op het kind

 

Algemeen

Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek is en dat het zich ontwikkelt op zijn eigen manier. Op basis van aanleg, binnen de mogelijkheden die hem daar toe geboden worden. De omgeving en de wisselwerking tussen kinderen en volwassenen zijn daarbij belangrijk. Door middel van een kwalitatief goede opvang, willen wij de juiste voorwaarden scheppen zo; dat tijdens de afwezigheid van hun ouders de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien als zelfstandige en zelfbewuste kinderen, die elkaar respecteren en accepteren. Dit kan mede mogelijk gemaakt worden door ieder kind op zijn eigen tempo en met zijn mogelijkheden op sociaal emotioneel gebied te ondersteunen, waardoor ze zullen opgroeien tot volwaardige personen in deze samenleving.

Visie op kinderen

Het kind als individu en respect hebben voor kinderen staat centraal. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte voor groepsopvoeding is maar ook voor individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging stimuleert de omgeving kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Ook biedt het een klimaat waar kinderen bewust worden van maatschappelijk gangbare normen en waarden.

Doelstelling

De organisatie vindt dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn en tegemoet dient te komen aan het zich ontwikkelende kind en de behoeften van de ouder. Het pedagogische doel is: eraan bij te dragen dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Dit willen wij bereiken door in de kinderopvang situaties te creëren, waarin kinderen zich;

  • Optimaal kunnen ontplooien;

  • Prettig voelen;

  • Voor zichzelf opkomen;

  • Respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen;

  • Positief en zelfstandig in de maatschappij staan;

  • Sociaalvaardig zijn.

Laatste nieuws