Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Gezondheid

 

 

Kinderopvang Schuylenburght zorgt er zo goed mogelijk voor dat kinderen en pedagogische medewerkers in een gezonde, hygiënische omgeving worden opgevangen en werken. Desondanks zijn (kinder)ziekten nooit te voorkomen. Afhankelijk van invloed van een ziekte op het welbevinden van een kind en het besmettingsgevaar, kan kinderopvang Schuylenburght u vragen uw kind thuis te houden of te komen halen. Wij houden de richtlijnen aan die de ministerie heeft samen gesteld in het document gezondheidsrisico in een kindercentrum.