Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Wet kinderopvang

Wat is voor u van belang om te weten?

 

 

De Wet Kinderopvang waarborgt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de Wet is dat er regels bestaan die de kinderopvangbranche alert maken, zodat ouders of verzorgers de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past.

 

Bewust kiezen

De overheid gaat ervan uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin het financiële aspect afweegt tegen de kwaliteit die een kinderopvangorganisatie biedt. De kwaliteit zal hierdoor verbeteren, omdat kinderopvangorganisaties zich voortdurend aanpassen en zich willen onderscheiden van andere kinderopvangorganisaties. Ook Kinderopvang Schuylenburght is bewust bezig om haar kwaliteit te waarborgen. Dit gaat met samenwerking van de oudercommissie en uiteraard met de gemeente die dit jaarlijks moet toetsen.

 

Wettelijke kaders

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene Arbo-normen en andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

 

Structuur regelgeving

De regelgeving heeft een bepaalde structuur en die ziet er als volgt uit:
De Wet Kinderopvang is uitgangspunt en heeft juridisch directe werking. Dat wil zeggen dat elke organisatie aan alle basisvoorwaarden uit deze wet moet voldoen. De wetgever heeft de inhoud echter een algemeen karakter gegeven. De ondernemers in de kinderopvang, vakbonden en de belangenvereniging ouders in de kinderopvang hebben de wet nader uitgewerkt in beleidsregels.

 

Beleidsregels

Deze beleidsregels zijn juridisch niet afdwingbaar, maar zijn wel het uitgangspunt voor een goede kwaliteit van de dienstverlening. Kinderopvang Schuylenburght gaat ervan uit dat alle beleidsregels worden toegepast in al onze groepen. De pedagogische medewerkers worden dan ook met dit beleid bekend gemaakt via informatieavonden (onder andere met teamvergaderingen).

 

Toetsing

De GGD toetst of kinderopvangorganisaties zijn ingericht en werken conform de eisen die zijn opgesteld in de beleidsregels. Echter, de gemeentes die belast zijn met het handhavingsbeleid hebben de vrijheid gekregen eigen sancties te bepalen voor overtredingen. Zo kan het voorkomen dat een kinderdagverblijf in bijvoorbeeld Utrecht die geen buitenruimte heeft een negatief inspectierapport ontvangt van de GGD, terwijl de gemeente in Utrecht deze overtreding niet sanctioneert. Eenzelfde situatie bij een kinderdagverblijf in bijvoorbeeld Amsterdam zou zich niet kunnen voordoen, omdat Amsterdam alle kinderdagverblijven zonder buitenruimte sluit.