Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Reguliere openingstijden

Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn

Kinderopvang Schuylenburght is het gehele jaar (52 weken) op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur, met uitzondering van de feestdagen:

 

  • 1e en 2e Kerstdag
  • Nieuwjaarsdag
  • 1e en 2e Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • 1e en 2e Pinksterdag
  • Koningsdag
  • Overige door de Rijksoverheid erkende feestdagen

 

 

Flexibele opvang

Kinderopvang Schuylenburght probeert waar mogelijk zo flexibel mogelijk te zijn in de opvang. Dit betekent onder andere dat u incidenteel extra dagen af kunt nemen, uiteraard indien er plaats is. hierbij rekeing houdend met de KLR. u tekent voor een extra dag of ruildag. De vergoeding daarvoor wordt achteraf in rekening gebracht.

 

Onregelmatige werktijden

Ook bestaat de mogelijkheid om flexibel opvang af te nemen wanneer u als ouder onregelmatige werktijden hebt. Er kan dan voor vaste dagdelen per maand worden afgenomen mits deze per week twee maanden van tevoren worden ingepland bij de betreffende pedagogisch werker.

 

Ruilen

Ook is het mogelijk om van dagen te ruilen. Ook hiervoor geldt natuurlijk weer dat er plaats beschikbaar moet zijn. Ruilen kan overigens binnen één maand voor of na de dag welke u wenst te ruilen. Dagen kunnen niet worden opgespaard. Zie hiervoor ook ons ruilbeleid.

 

Voorbehoud

Het kan zijn dat kinderopvang Schuylenburght deze flexibele opvang in drukke periodes niet kan aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden bij de afdeling planning & plaatsing.